Se våra lediga lokaler Klicka här

Om Briggen

Ett fastighetsbolag som bryr sig

Fastighetsbolag faller i kategorin samhällsbyggare och har ofta stor påverkan på städernas utveckling. Det är av yttersta vikt att man som bolag lyssnar av medborgarnas behov och driver utvecklingen framåt. För oss är våra hyresgäster våra partners och samhället vår arena. När man är med och påverkar framtidens arbetsplatser måste man arbeta stimulerande miljöer. Vi på Briggen har stora framtidsvisioner där människor arbetar i positiva miljöer och där byggnaderna är tilltalande både på det praktiska som det estetiska plan.

Vi förvärvar och bygger nytt

Det finns hela tiden något nytt på gång hos oss på Briggen, med flertalet projekt som drivs parallellt. Vi förvärvar byggnader, utvecklar dem och erbjuder uppdaterade lokaler åt våra hyresgäster. Dessutom uppför vi gärna nya byggnader, eftersom det ger oss möjlighet att skräddarsy fastigheten efter våra hyresgästers behov. Genom att företagen får nya fastigheter utvecklas städerna i nya fina omrpåden.

När vi förvärvar byggnader, eller bygger nya, så är läget alltid en viktig parameter. Vi på Briggen fokuserar på expansiva områden i Öresundsregionens större städer.

Vi äger, förvaltar, utvecklar och hyr ut

Vi ser till att trivs i våra fastigheter och att våra fastigheter håller en hög standard så att vi kan växa tillsammans med våra hyresgäster. Vi är ett långsiktigt fastighet och utvecklar således gärna de lokaler som ännu inte har nått sin fulla potential. Det finns alltid mängder av projekt på gång på Briggen.

Castellumkoncernen

Briggen är ett av helägt dotterbolag till Castellum, som är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastighetsvärdet i företaget uppgår till ca 39 miljarder kronor och utgörs av kommersiella lokaler.