Vi erbjuder

Kontorslokaler

Denna sida handlar främst om Briggens kontorslokaler i Lund, men Briggen erbjuder även butiksytor och lagerlokaler. Vi har ett stort utbud av attraktiva lokaler i alla Öresundsregionens större städer, och kan därför erbjuda ett varierat utbud där företagen vill växa.

När det gäller Lund så är vårt huvudsakliga fokus moderna kontor i de nordöstra delarna av staden. Detta område är en expansionsfas just nu och har en fantastisk framtidspotential.

Lagerlokaler

Lagerlokaler kan variera i både form och storlek. I vårt lokalutbud finns både fristående lagerytor men också lagerlokaler med intilligande kontor.

Våra lagerytor i Lund är förlagda nära större trafikleder där de dessutom erbjuder snabb åtkomst till centrala Lund.

Butikslokaler

Lund är en mycket attraktiv stad och utbudet av butikslokaler är i regel begränsat. När du är på jakt efter en butikslokal i Lund så se till att kontakta oss på Briggen så försöker vi hjälpa dig att hitta det du söker.

Service

Det är inte bara kvalitativa produkter – lokaler – du finner genom oss på Briggen. Vår höga standard genomsyrar hela vår verksamhet och vi lägger stor vikt vid att erbjuda förstklassig service i mötet med våra kunder.

Varmt välkommen till oss på Briggen, vi ger dig utrymmen att blomstra i!